Захисти магістрантів-випускників кафедри комп’ютерних наук і математики

 

В період з 20 по 22 грудня 2018 р. на кафедрі комп’ютерних наук і математики відбулися захисти кваліфікаційних магістерських робіт з комп’ютерних наук і математики. До складу комісій увійшли викладачі кафедри на чолі з О.А. Бойчуком, завідувачем лабораторії крайових задач теорії диференціальних рівнянь Інституту математики НАН України, доктором фізико-математичних наук, професором, член-кореспондентом НАН України, та І.В. Казачковим, завідувачем кафедри інформаційних технологій та аналізу даних Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, доктором технічних наук, професором.

До захисту було допущено 14 випускників спеціальності «Комп’ютерні науки» та 9 осіб спеціальності «Математика».

Найбільшу зацікавленість у членів комісії викликали такі роботи: «Імітаційне моделювання економічних об’єктів та процесів» (автор – О.І. Клімковська, освітня програма - Математичне моделювання), «Марківська модель прогнозування рентабельності програм вакцинації» (автор – М.М. Іванова, освітня програма - Математичне моделювання), «Дидактичний метод шаблонів в алгебрі та аналітичній геометрії» (автор – О.О. Бартош, освітня програма - Математичне моделювання), «Розподілена обробка і аналіз даних на базі модельної мікрокомп’ютерної кластерної системи» (автор – М.Д. Гуменюк, освітня програма - Інформатика), «Імітаційне моделювання задачі системи масового обслуговування» (автор – Г.О. Карасюк, освітня програма - Інформатика), «Проектування навчальних електронних ресурсів з використанням хмарних технологій» (автор – О.В. Чілій, освітня програма - Інформатика)

Бажаємо нашим випускниками достойного життєвого шляху, успіхів і звершень!