Захист проектів наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі 2019»

 

16 січня 2019 року в рамках роботи студентського наукового гуртка «Використання ІКТ в освітньому процесі» (керівник БодненкоД.М., співкерівник: КучаковськаГ.A.), відбувся захист проектів студентів університету.

   В ході підготовки проектів студенти досліджували хмарні сервіси (Emaze, Moovly, Planner, FlockDraw, та Calameo), їх головні особливості і специфіку використання. Отримані результати студенти представили у вигляді електронно-методичних матеріалів з теми до ELMS MOODLE. Під час захисту студентами розкрито результати науково-дослідної роботи з виникнення, розробки, теоретичного і практичного використання зазначених сервісів в професійній діяльності. Студенти мали змогу не тільки презентувати свої проекти, але й оцінювати одне одного за визначеними критеріями. У захисті прийняли участь 5 команд, в кожній з яких були доповідачі теоретичної частини дослідження та практики використання заявлених сервісів для наукових задач різного типу. Учасники проектів висловлювали свої власні зауваження щодо проектів конкурентів, об’єктивну критику та побажання.

   Таким чином, в рамках реалізації проектів проводилась не тільки науково-дослідницька робота членів гуртка, а й забезпечувалась їх командна діяльність.