Спільнота математиків на тренінгу «Використання IBL при вивченні математики - 3»

27 лютого 2019 року в рамках проекту «Партнерство для навчання та викладання математики в університеті» (PLATINUM) програми ЄС Еразмус + КА203 – Стратегічне партнерство для вищої освіти, 2018-1-NO01-KA203-038887, відбувся третій тренінг «Використання IBL при вивченні математики» для викладачів математики. Тренінг був організований та проведений Морзе Наталією Вікторівною, доктором педагогічних наук, професором, член-кореспондентом НАПН, проректором з інформатизації Київського університету імені Бориса Грінченка та Гладун Марією Анатоліївною, старшим викладачем кафедри комп'ютерних наук і математики Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

Ціль тренінгу була ознайомлення учасників з рівнями використання дослідницько-пізнавального підходу (inquiry-based learning), питаннями, які повинні розглядатися викладачем перед підготовкою таких занять (рівні студентської незалежності, концептуальні і процедурні знання, цілі і зміст навчальної програми), етапи дослідження при структурованому запиті та регулятивні картки, які допомагають координувати процес дослідження студентів. Учасники обговорювали розроблені кейси та аналізували як можна покращити кожен етап.