Вітаємо з присвоєнням вчених звань 2021!

Вітаємо з отриманням на засіданні Вченої ради Університету 23 грудня 2021 р.
атестатів професорів:
О.Жильцов, професор кафедри комп'ютерних наук і математики
Л. Ільїч, завідувачка кафедри управління
О.Сосновська, завідувачка кафедри фінансів та економіки
Н.Краус, професорка кафедри фінансів та економіки
Є.Смирнова-Трибульська, професорка кафедри комп'ютерних наук і математики
атестат доцента:
В.Соколов,  доцент кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки