Студентам

Навчання студентів в період

 12 березня по 3 квітня (оn-line режим).

1.     Навчання здійснюється згідно розкладу розміщеного на сайті (режим навчання дистанційний).

2.     Студент отримує навчальні завдання напередодні або під час проведення он-лайн заняття, які повинен виконувати в встановлені викладачем терміни.

3.     Студент працює в системі Moodle , підключається до чатів, де має можливість отримати всі роз’яснення щодо виконання поставлених завдань, бере участь у оn-Line конференціях, вебінарах тощо, які може створювати викладач.

4.     У разі запитань студент пише на е-mail адресу викладача або ставить питання в чаті системи Moodle.  

5.     Після виконання завдання студент отримує оцінку, яка відповідає якості виконання й додається в загальний рейтинговий бал студента з даної дисципліни.