Навчання через дослідження кафедри управління

Науковий гурток «Школа управлінця»

 

Презентація наукового гуртка

  

До наукової діяльності кафедри управління залучаються студенти: спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління навчальним закладом», «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Державне управління» , які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри зекономічного розвитку Київського регіону.

   Діяльність наукового гуртка «Школа управлінця» спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними особистісних, фахових і коґнітивних компетенцій, а також професійного досвіду одержання знань та умінь через наукові дослідження. Керівник гуртка кандидат економічних наук, Марухленко Оксана В`ячеславівна.

    Студенти, які приймають участь у засіданнях наукового гурткамають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, а також інструментарієм науково-дослідницької роботи;

2) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових конференціях і семінарах з дослідження актуальних питань розвитку менеджменту;

3) приймати участь в науковому житті університету публікуючі статті, тези доповідей, наукових робіт в різних наукових виданнях;
4) брати участь в проведенні дебатів, конференцій, «круглих столів» з обговорення актуальних проблем сучасного управління Київського регіону, країни;
5) застосовувати в процесі навчання набутий досвід дослідницької роботи.

   Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами, в межах наукового гуртка «Школа управлінця».

 

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Школа управлінця» 2016-2017

 

План роботи студентського наукового гуртка "Школа управлінця " на 2018-2019 н.р.

   В планах 2018-2019 року за участю наукового гуртка заплановано проведення ІІ Всеукраїнської науково-практична інтернет - конференції молодих учених і студентів  «Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та економічній сферах України: теорія і практика». Науково-дослідна робота студентів гуртка підсилює творчі й активні здібності в навчальному процесі, є потужним засобом для селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження та розвитку наукових шкіл. Студенти, які мають досвід студентської наукової роботи, виявляють більш креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй подальшій професійній діяльності.
   Під час проведення засідань гуртка студенти отримують практичні навики побудови управлінських моделей в економіці та їх застосування для дослідження різних економічних, політичних та соціальних явищ із використанням найсучаснішої техніки. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців у галузі управління.