Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Навчання через дослідження кафедри управління

Науковий гурток «Школа управлінця»

 

Презентація наукового гуртка

  

До наукової діяльності кафедри управління залучаються студенти: спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління навчальним закладом», «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Державне управління» , які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри зекономічного розвитку Київського регіону.

   Діяльність наукового гуртка «Школа управлінця» спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними особистісних, фахових і коґнітивних компетенцій, а також професійного досвіду одержання знань та умінь через наукові дослідження. Керівник гуртка кандидат економічних наук, Марухленко Оксана В`ячеславівна.

    Студенти, які приймають участь у засіданнях наукового гурткамають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, а також інструментарієм науково-дослідницької роботи;

2) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових конференціях і семінарах з дослідження актуальних питань розвитку менеджменту;

3) приймати участь в науковому житті університету публікуючі статті, тези доповідей, наукових робіт в різних наукових виданнях;
4) брати участь в проведенні дебатів, конференцій, «круглих столів» з обговорення актуальних проблем сучасного управління Київського регіону, країни;
5) застосовувати в процесі навчання набутий досвід дослідницької роботи.

   Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами, в межах наукового гуртка «Школа управлінця».

 

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Школа управлінця» 2020-21

Бої стартапів-20

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

ІІ Міжнародний науковий форум "New economics-2020

Всеукраїнський проєкт «UGEN Challenge Audit»

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Школа управлінця» 2019-2020

У2018-2019 навч. році за участю наукового гуртка заплановано проведення ІІ Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції молодих учених і студентів. Науково-дослідна робота студентів гуртка підсилює творчі й активні здібності в навчальному процесі, є потужним засобом для селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження та розвитку наукових шкіл. Студенти, які мають досвід наукової роботи, виявляють більш креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй подальшій професійній діяльності.

Під час проведення засідань гуртка студенти отримують практичні навики побудови управлінських моделей в економіці та їх застосування для дослідження різних економічних, політичних та соціальних явищ із використанням найсучаснішої техніки. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців у галузі управління.

Квест-19

Бої стартапів-19

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Школа управлінця» 2018-2019

У планах 2018-2019 навч.року за участю наукового гуртка заплановано проведення ІІ Всеукраїнської науково-практична інтернет - конференції молодих учених і студентів  «Перспективи розвитку управлінських систем в соціальній та економічній сферах України: теорія і практика». Науково-дослідна робота студентів гуртка підсилює творчі й активні здібності в навчальному процесі, є потужним засобом для селективного відбору кадрів для підготовки молодих вчених, збереження та розвитку наукових шкіл. Студенти, які мають досвід наукової роботи, виявляють більш креативне мислення, як правило, досягають визначних успіхів у своїй подальшій професійній діяльності.

Під час проведення засідань гуртка студенти отримують практичні навики побудови управлінських моделей в економіці та їх застосування для дослідження різних економічних, політичних та соціальних явищ із використанням найсучаснішої техніки. Це свідчить про високий рівень підготовки майбутніх фахівців у галузі управління.

Олімпіада-19 (І тур)

Протягом 17-19 квітня 2019 р. студенти Факультету брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади:

Ващук Олег, студент 2 курсу спеціальності «Менеджмент» (наукові керівники – Мельник І.Ю., кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики, Глушак О.М.,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики) брав участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика» (секція «Економічні та гуманітарні науки» у Харківському національному університеті радіоелектроніки);

Олімпіада-19 (ІІ тур)

Батл в НБУ

UGEN -19

Бізнес-форум-19

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Школа управлінця» 2017-2018

В рамках роботи наукового гуртка в 2017-2018 н.р. було проведено 15 засідань наукового гуртка. За підсумками досліджень студентів надруковано декілька статей та тез під керівництвом викладачів кафедри управління: к.е.н, доц. Марухленко О.В., та к.е.н, доц. Акіліної О.В.

В 2017-2018 н.р. члени гуртка «Школа управлінця» взяли участь у заходах, присвячених Дню менеджера, запровадженому на Факультеті  інформаційних технологій та управління за ініціативи НТ САДМВ.

Учасниця гуртка «Школа управлінця», студентка 6 курсу спеціальності «Менеджмент» Мінєєва Оксана отримала 3 місце за участь у хакатоні «Hack4SDGs: Як зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу», який проводив Центр «Розвитку корпоративної соціальної відповідальності»  у партнерстві з UNDP Ukraine / ПРООН в Україні.

У рамках проекту «Зустріч з лідером» для учасників гуртка «Школа управлінця» відбувся майстер клас Галини Єрьоменко, керівника та викладача Українського Центру Медіації «Медіація-секрети успіху».

Учасники наукового гуртка неодноразово приймали участь у конкурсі наукових проектів. Під час святкування Дня Факультету інформаційних технологій та управління для членів гуртка «Школа управлінця» та всіх бажаючих відбувся воркшоп «Алхімія лідерства: палітра командоутворення». Кафедрою управління в рамках ДНЯ ФАКУЛЬТЕТУ інформаційних технологій та управління було проведено Брейн-ринг з дисципліни «Менеджмент» між членами гуртка «Школа управлінця» та учнями коледжу КУБГ.

Тренінг, присвячений Дню менеджмера

Хакатон «Hack4SDGs: Як зробити Цілі Сталого Розвитку зрозумілими для бізнесу»

Майстер клас Галини Єрьоменко

ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»

Конкурс проектів

Воркшоп

Брейн-ринг

 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка "Школа управлінця " за 2016-2017 н.р.

  В рамках роботи наукового гуртка в 2016-2017 н.р. було проведено 11 засідань наукового гуртка.За підсумками досліджень студентів надруковано декілька статей та тез під керівництвом викладачів кафедри управління: д.держ.упр., професора Орлової Н.С. так.е.н, ст. викладача Соболєвої-Терещенко О.А. в збірнику наукових праць «Науковий вісник Одеського національного економічного університету»,в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-теоретичної конференції НАКККіМ, збірнику тез міжнародної конференції при Мукачівському державному університеті.

   В рамках Фестивалю науки 9 травня 2017 р.на кафедрі управління відбувся конкурс науково-практичних проектів, де студенти презентували проект маркетингового дослідження спеціальності «Менеджмент» в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

   В процесі роботи над проектом здійснено моніторинг ВНЗ Києва і дослідження Київського університету імені Бориса Грінченка за допомогою SWOT-аналізу, де було визначено сильні сторони та можливості університету. В результаті роботи над проектом була створена презентація для школярів («Історія Вікторії») та здійснена перша апробація презентації «Історія Вікторії» 16 травня на Дні відкритих дверей Київського університету імені Бориса Грінченка.

Круглий стіл «Корпоративна соціальна відповідальність»

І етап Всеукраїнської олімпіади за напрямом «Менеджмент» та спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування»

Конкурс науково-практичних проектів