Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Наукова тема кафедри

Науково-дослідна тема кафедри управління та кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін

0116U003994 “Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах м. Києва” (2016-2020 рр.)

 

 

Об’єкт дослідження: процеси управління в економічній та соціальній сферах України.

Предмет дослідження: механізми державного управління соціально-економічним розвитком країни, механізми управління економічною та соціальною системою установ та організацій.

Мета дослідження: розробка теоретико-методичних та практичних рекомендацій щодо формування умов для розвитку механізмів прийняття та реалізації управлінських рішень на центральному, регіональному, галузевому рівнях, в різних сферах суспільного життя.

 

Очікувана теоретична та практична значущість дослідження:

На теоретико-методичному рівні передбачається розвиток теорії управління в різних сферах суспільного життя:

- удосконалення концептуальних положень щодо обґрунтування наукових підходів до управління реформуванням та розвитком підприємств(галузей, регіонів);

- визначення методів та механізмів управлінського впливу на основі лідерських компетенцій;

- розробка нових наукових підходів до розв’язання управлінських і економічних задач  за допомогою математичних методів та моделей;

- розробка інноваційних підходів у сфері педагогічної діяльності та підготовки управлінських кадрів.

На рівні практичного впровадження передбачається:

- розробка конкретних пропозицій, які є засадами для їхнього впровадження в практику державного управління, управління закладами освіти,  управління підприємствами у м. Київ (області). Основні наукові розробки можуть бути рекомендовані органам державної влади та підприємствам м. Київ з метою формування та розвитку соціально-економічнaих відносин в умовах реформування;

- методологія (вбір критеріїв та показників, розробка методик вимірювання і розрахунків, вибір засобів) моніторингу та оцінки функціонування управлінських системи;

- аналіз систем управління, їх ресурсів, внутрішніх та зовнішніх зв’язків;

- розробка перспективних напрямків управління та стратегій діяльності підприємств з використанням прогнозних математичних моделей.

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ: «УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ МІСТА КИЄВА» (2016-2020 рр.)

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ У 2019 РОЦІ

ПРОМІЖНИЙ ЗВІТ З РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТЕМИ 2020

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ НДР КАФЕДРИ ЗА 2016-2021 РР. (презентація)

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ НДР КАФЕДРИ ЗА 2016-2021 РР. (розширений)