ІІ РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ІНОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРОБЛЕМИ,ПОШУКИ, ЗАХІДКИ"

 

25 лютого 2016 року кафедра управління  Київського університету імені Бориса Грінченка в рамках Програми підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів м.Києва за підтримки Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА провела ІІ Регіональну науково-практичну конференцію «Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки».

Пленарне засідання конференції розпочав Яковенко Ігор Валентинович,  директор Інституту суспільства, кандидат економічних наук, доцент, який у своїй доповіді «Впровадження нових організаційно – правових форм функціонування закладів освіти та удосконалення їх фінансового механізму» проаналізував проект Закону «Про освіту», та надав практичні рекомендації щодо реалізації статей цього закону. Продовжила тему державного впливу на розвиток освіти Войтович Радмила Василівна, професор кафедри управління Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувач кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, д.н.держ.упр., професор в доповіді «Державна політика в сфері освіти та науки України». Нову парадигму управління в умовах інноваційного розвитку ЗНЗ висвітлила в своєму виступі Онаць Олена Миколаївна, президент АКШУ, старший науковий співробітник відділу економіки та загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПНУ, к. пед.н. Про важливі аспекти лідерства у сучасному навчальному закладі, в виступі «Підходи до визначення сутності лідерства в освіті», розповів Линьов Костянтин Олександрович, професор кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка, к.н.держ.упр., доцент. Нестерова Марія Олександрівна, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції, завідувач лабораторії соціальних вимірів когнітивістики НПУ імені М.П. Драгоманова, к.філос.н. доповіла про тренд сучасної освіти: когнітивні технології та трансверсальні компетенції. Підтримала і продовжила цю тему Анна Валенса, розробник гуманітарних технологій в освіті, методолог ГП Нова країна і Креативної дитячої школи; к.філос.н. доповіддю «Актуальність гуманітарних технологій в сучасній освіті».

Модерувала роботу конференції Поспєлова Тетяна Вадимівна, завідувач кафедри управління, доктор наук з державного управління.

Завершувала пленарне засідання Примаченко Юлія Іванівна, заступник директора з виховної роботи спеціалізованої школи № 187 з поглибленим вивченням української та англійської мов м. Києва з доповіддю «Формування світогляду та ставлення учнів до сучасних проблем дітей, які є тимчасово переміщеними особами засобами форум-театру», в якій презентувала виступ Гендерного інтерактивного театру з постановкою «Якби ти був поруч».

Учасники регіональної науково-практичної конференції – керівники НЗ м. Києва мали змогу поділитися власним досвідом та баченням перспектив розвитку НЗ столиці під час роботи секцій та круглого столу.

Круглий стіл: «Формування простору гідності в освітньому середовищі».

Модератори: Поспєлова Тетяна Вадимівна, завідувач кафедри управління Київського університету імені Бориса Грінченка, д.н.держ.упр.; Канафоцька Галина Павлівна, викладач Програми ПК керівників НЗ Київського університету імені Бориса Грінченка

Секції:

І Управлінська діяльність керівника НЗ

Керівники секції: Черниш Анатолій Петрович, доцент кафедри управління Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, к.пед.н, доцент; Логачова Світлана Станіславівна, старший викладач кафедри управління Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, к.е.н.

ІІ Інноваційні підходи до розвитку НЗ

Керівники секції: Шуть Валентина Яківна – старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, к.філол.н; Михацька Алла Валер’янівна, доцент кафедри управління Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, к.пед.н.

ІІІ Формування всебічно розвиненої особистості учня

Керівники секції: Лавриненко Олена Василівна, старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти і виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Орлова Наталія Сергіївна, професор кафедри управління Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, д.н.держ.упр., професор.

Робота ІІ Регіональної науково-практичної конференції, ставши ще однією вагомою можливістю для обміну досвідом, окреслила вектори управлінських інновацій для перспективного розвитку шкіл м. Києва, засвідчила важливість стратегічних завдань, поставлених сьогоденням перед керівниками НЗ.

Успішному проведенню конференції сприяли наполегливі зусилля модераторів-методистів Програми ПК керівників НЗ м. Києва: Логачової Світлани Станіславівни та Садової Наталії Станіславівни.

Висновки за результатами роботи круглого столу  «Формування простору гідності в освітньому середовищі»