Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

ГладковаВМ_optimized
Контактна інформація

v.hladkova@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505а

Гладкова Валентина Миколаївна

Професорка кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

Докторка педагогічних наук, професорка

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Самоменеджмент
  • Адаптивний та ситуативний менеджмент НЗ
  • Методологія досліджень
  • Кадровий менеджмент: Управління трудовими ресурсами та розвиток лідерського потенціалу

Біографія

Доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, професор.

Академік Української Академії акмеології з 2006 року. Член-кореспондент Міжнародної академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія).

Професійний і науковий інтерес

Проблеми прогресивного особистісно-професійного розвитку сучасного фахівця соціономічного профілю, питання синергетичної акмеології та катабології, особливості саморозвитку та самовдосконалення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і менеджерів різних керівних ланок освітніх закладів.

Інше

Основні опубліковані праці:
1. Гладкова В. М. Профорієнтація : навч. посіб. / В. М. Гладкова. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 160 с. (з грифом МОН України).
2. Гладкова В. М. Основи акмеології : підруч. / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007, 2015. – 324 с. (з грифом МОН України).
3. Гладкова В. М. Основи акмеології для менеджерів освіти : навч. посіб.
/ Г. Х. Яворська, В. М. Гладкова, О. А. Горчакова. – К. : Освіта України, 2012. – 248 с. (з грифом МОНмолодьспорту України).
4. Гладкова В. М. Професійне самовдосконалення менеджера освіти : [моногр.] / В. М. Гладкова. – К. : Освіта України, 2013. – 355 с.
5. Гладкова В. М. Синергетичний професійний акмеф'ючеринг як підстава для розробки авторської програми професійного самовдосконалення менеджера освітнього закладу / В. М. Гладкова // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. Полтавського нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 9. – С. 49–54.