imgonline-com-ua-CompressBySize-sAloCoqOYp4D
Контактна інформація

o.marukhlenko@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб.505а

Марухленко Оксана В'ячеславівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Управління комерційною діяльністю
  • Менеджмент: Операційний менеджмент
  • Стратегії розвитку науки
  • Менеджмент: Технологічні процеси галузей промисловості
  • Логістика
  • Управління персоналом

Інше

 

Статті у наукових фахових виданнях

1. Кузьменко О.В. Маркетингові аспекти використання сучасних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів / О.В. Кузьменко // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Випуск 215: в 4 т. – Т. IV. – С. 983-990.

2. Кендюхов О.В. Критеріальні показники оцінки ефективності маркетингових інвестицій / О.В. Кендюхов, О.В. Кузьменко // Економіка та право. – 2007. – Випуск 1 (17). – С. 117-120. – Особистий внесок здобувача: запропоновано критеріальні показники оцінки ефективності маркетингових інвестицій (0,22 друк. арк.).

3. Кузьменко О.В. Ідентифікація факторів, що впливають на ефективність маркетингових інвестицій / О.В. Кузьменко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 3 (120). - №6. – С. 257-260. – (Серія: «Економічні науки»: наук. журнал).

4. Кузьменко О.В. Аналіз методів оптимізації маркетингових інвестицій / О.В. Кузьменко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т.3 (120).  - №5. – С.82-83. – (Серія: «Економічні науки»: наук. журнал).

В інших виданнях

5. Кузьменко О.В. Управління чинниками ризику у маркетинговій діяльності промислових підприємств / О.В. Кузьменко // Проблеми державного управління розвитком промислового потенціалу регіону. – Випуск 87: зб. наук. пр. – Донецьк: НОРД КОМП’ЮТЕР, ДонДУУ, 2007. – Т. 8. – С. 208-214. – (Серія: «Державне управління»).

6. Кузьменко О.В. Проблеми оцінювання ефективності інвестицій в маркетингові інновації / О.В. Кузьменко // Інновації в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. – Випуск 88: зб. наук. пр. – Донецьк: ДонДУУ, 2007. – Т. 8. – С. 114-118. – (Серія «Державне управління»).

7. Кузьменко О.В. Класифікація маркетингових інвестицій / О.В. Кузьменко // Маркетинг XXI століття: інтеграція науки і бізнесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25-28 квіт. 2006 р. – Донецьк: ДонУЕП, 2006. – С. 110-111.

8. Кендюхов О.В. Тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні / О.В. Кендюхов, О.В. Кузьменко // Економіка і маркетинг в XXI сторіччі: матеріали 7-ї Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, 19-21 трав. 2006 р. – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2006. – Ч. 1. – С. 185-187. – Особистий внесок здобувача: досліджено тенденції розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні (0,06 друк. арк.).

9. Кузьменко О.В. Аналіз сучасних методів оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх використання при оцінці ефективності маркетингових інвестицій / О.В. Кузьменко // Інвестиційні стратегії підприємств України на міжнародних товарних та фінансових ринках: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 лют. 2006 р. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 1. – С. 78-80.

10. Кендюхов О.В. Формування інституту маркетингу / О.В. Кендюхов, О.В. Кузьменко // Економіка і маркетинг в XXI сторіччі: матеріали 8-ї Міжнар. наук. конф. Студентів і молодих учених, 18-20 трав. 2007 р. – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2007. – Ч. 1. – С. 202-203. – Особистий внесок здобувача: проаналізовано особливості формування інституту маркетингу (0,07 друк. арк.).

11. Кендюхов О.В. Соціальна політика підприємства як основний чинник, що впливає на ефективність маркетингових інвестицій / О.В. Кендюхов, О.В. Кузьменко // Соціально-економічні та правові аспекти трансформації українського суспільства: матеріали XIII міжвуз. наук.-практ. конф. аспірантів, студентів і молодих учених Донецького університету економіки і права, 14 трав. 2009 р. – Донецьк, 2009. – С. 10-11. – Особистий внесок здобувача: досліджено соціальну політику підприємств, її вплив на ефективність маркетингових інвестицій (0,07 друк. арк.).

12. Кузьменко О.В. Маркетингові інвестиції у період світової кризи / О.В. Кузьменко // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали наук.-практ. конф., 28-29 трав. 2009 р. – Тернопіль, 2009. – С. 148-150.