Краус КМ
Контактна інформація

k.kraus@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб 505а

Краус Катерина Миколаївна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Основи бізнес-процесів.
  • Основи менеджменту
  • Електронна комерція
  • Управління фінансово-економічною діяльністю (ВНЗ)

Біографія

Має повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація – магістра з фінансів (диплом з відзнакою). Навчалась в аспірантурі ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі” на спеціальності 08.00.04. – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Захистила дисертаційну роботу в 2015 році за темою Управління маркетингом малих торговельних підприємств” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Автор понад 110 наукових та навчально-методичних праць, з яких 3 монографій, 2 словники та 2 навчальних посібників.

 

Професійний і науковий інтерес

  • Управління маркетингом підприємств на інноваційних засадах,
  • Цифровізація економіки України на всіх рівнях економічної агрегації.

 

Інше

Основні праці:“Стратегія фінансової стабілізації підприємств (на прикладі Центральної спілки споживчих товариств України)”(м. Полтава, 2010 р.), “Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку” (м.Полтава, 2013 р.), “Управління маркетингом малих торговельних підприємств” (м.Київ, 2015 р.).

Співавтор словників “Dictionary of economic terms” (2013 р.) і “Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії” (словник з грифом МОН України, 2015 р.).