Ільїч ЛМ
Контактна інформація

(044) 461-02-53
l.ilich@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 513

Ільїч Людмила Миколаївна

Завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Управління персналом та HR-брендінг

Наставництво, коучінг та управління діловою кар’єрою

Професійний і науковий інтерес

Основний напрям наукового пошуку пов’язаний з дослідженням методичних та прикладних аспектів регулювання ринків праці та освіти.

 

 

Інше

 У 2017 році отримала підтвердження вченого звання доцента в Європейському Союзі (Рішення Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки 2017-1109/2231:2-714RP-15C0, від 31.01.2017 р.).

З вересня 2017 року по нині є експертом з реформи державного управління Міністерства соціальної політики України (Наказ Міністерства соціальної політики України № 1454 від 11.09.2017 р.).

 

Стажувалася в Чехії, Польщі та Словаччині, де ознайомилася зі специфікою організації й регулювання освітніх систем країн Євросоюзу, інструментами реалізації Європейської кваліфікаційної рамки, можливостями використання проектного підходу в управлінні освітніми процесами, а також іншими сучасними технологіями, що в рамках Болонського процесу використовуються у вищій школі.