Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Неформальна освіта

Оголошення

Шановні студенти! Ви можете зарахувати результати своєї неформальної освіти як вибіркову частину навчального плану. Це можуть бути онлайн-курси (англ. МООС) на освітніх платформах Prometeus, EdEra, Cursera, Всеосвіта. Для цього зміст онлайн-курсу має відповідати змісту фахового спрямування, він повинен мати приблизно такий же обсяг (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Враховуватимуться ті онлайн-курси, які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою та які завершилися отриманням сертифікату. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання ухвалює випускова кафедра. 

За бажанням студента додатково вивчені дисципліни (модулі) можуть бути включені до його індивідуального навчального плану. Вони будуть зазначені у додатку до диплома поряд із іншими дисциплінами, які студент опанував під час навчання за відповідною освітньою програмою. Для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати у навчальний відділ Факультету інформаційних технологій та управління (ауд. 517) заяву  та сертифікат, що підтверджує факт і результати навчання.