Навчально-методична робота

 

 Освітні програми та навчальні плани

освітній рівень: перший (бакалаврський)

- Освітня Програма Підготовки із спеціальності 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

      навчальний план першого бакалаврського рівня освітньої програми 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

Зміни до освітньої Програми Підготовки із спеціальності 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

     навчальний план першого бакалаврського рівня освітньої програми 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

 

- Освітня програма підготовки 072.00.01 Фінанси і кредит Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (нова редакція)

    Навчальний план підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 072.00.01 Фінанси і кредит Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (нова редакція)

 

- Зміни до освітньої програма підготовки 072.00.01 Фінанси і кредит Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (нова редакція)

    Навчальний план підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 072.00.01 Фінанси і кредит Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (нова редакція)

 

освітній рівень: другий (магістерський)

- Освітня Програма Підготовки із Спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

   навчальний план другого магістрського рівня освітньої програми 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

освітній рівень: третій(освітньо-науковий) 

- Освітня Програма Підготовки із Спеціальності 051 "Економіка"

  навчальний план третього освітньо-наукового рівня освітньої програми 051 "Економіка"

 

- Зміни до Освітньої Програми Підготовки із Спеціальності 051 "Економіка"

  навчальний план третього освітньо-наукового рівня освітньої програми 051 "Економіка"

 

Рецензії

Робочі програми навчальних дисциплін

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Програма комплексного екзамена бакалавр