Навчально-методична робота

 Освітні програми та навчальні плани

освітній рівень: перший (бакалаврський)

- Освітня Програма Підготовки із спеціальності 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

      навчальний план першого бакалаврського рівня освітньої програми 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

Зміни до освітньої Програми Підготовки із спеціальності 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

     навчальний план першого бакалаврського рівня освітньої програми 051.00.01 Економіка міста. Урбаністика

- Освітня Програма Підготовки із Спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

    навчальний план першого бакалаврського рівня освітньої програми 072  "Фінанси, банківська справа та страхування"

освітній рівень: другий (магістерський)

- Освітня Програма Підготовки із Спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

   навчальний план другого магістрського рівня освітньої програми 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

освітній рівень: третій(освітньо-науковий) 

- Освітня Програма Підготовки із Спеціальності 051 "Економіка"

  навчальний план третього освітньо-наукового рівня освітньої програми 051 "Економіка"

Робочі програми навчальних дисциплін

Кваліфікаційна бакалаврська робота

Програма комплексного екзамена бакалавр