Навчально-методична робота

Освітні програми та навчальні плани

 

освітній рівень: другий (магістерський)

- Освітня програма підготовки 072.00.01 Фінанси і кредит Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2021

    Навчальний план підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 072.00.01 Фінанси і кредит Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2021


освітній рівень: третій(освітньо-науковий) 

- Освітня Програма Підготовки із Спеціальності 051 "Економіка"

  навчальний план третього освітньо-наукового рівня освітньої програми 051 "Економіка"

 

- Зміни до Освітньої Програми Підготовки із Спеціальності 051 "Економіка"

  навчальний план третього освітньо-наукового рівня освітньої програми 051 "Економіка"

 

Рецензії

 

Робочі програми навчальних дисциплін

Програма комплексного екзамена бакалавр