Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Про кафедру

    Кафедра фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за освітніми програмами:

-  перший (бакалаврський) освітній рівень

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Економіка міста. Урбаністика (спеціальність 051 «Економіка»)

-  другий (магістерський) освітній рівень

Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізації «Міжнародні фінанси» та «Фінансове посередництво»)

   KFE 1

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та економіки сформований з фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи. На кафедрі працює 9 викладачів, з яких 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук та 6 – науковий ступінь кандидата економічних наук (у тому числі 5 мають вчене звання доцента).

   Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в галузях функціонування фінансових ринків, фінансового, інвестиційного, інноваційного і страхового менеджменту, управління економічною безпекою підприємств і регіонів, міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності та інших професійних напрямках діяльності кафедри.

   Викладачами кафедри фінансів та економіки викладається близько 50 навчальних дисциплін, для яких створений та постійно удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

   Кафедра готує висококваліфікованих фінансистів та економістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності, фінансових структур (включаючи банки, страхові компанії, ломбарди, інвестиційні фонди, біржі, аудиторські і консалтингові фірми), а також фінансових працівників для органів муніципального управління різних рівнів. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. 

   Відповідно до Нової освітньої стратегії Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі фінансів та економіки функціонують центри компетенцій: Центр економічної дидактики, Центр банківських та фінансових послуг, Центр страхового бізнесу, Центр фінансових проектів. Навчання в центрах дозволяє моделювати реальну діяльність фінансових установ, використовувати інтерактивні форми проведення занять та наблизити освітній процес до реальних умов роботи. Це сприяє підвищенню рівня фахової підготовки та розвитку професійних компетенцій у студентів.

Кафедра фінансів та економіки активно співпрацює у напряму працевлаштування своїх випускників на підприємства Київського регіону у страхових та інвестиційних компаніях, банках та інших фінансово-кредитних установах.   Викладачі кафедри фінансів та економіки беруть активну участь у розробці науково-дослідної теми кафедри: «Розвиток економіки Київського регіону в умовах євроінтеграції». У рамках організації наукової роботи студента при кафедрі працює студентський науковий гурток “Фінансовий аналітик”.