Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Засідання кафедри

 • Дата:21.01.2020р р.
 • Час проведення: 14.00
 • Аудиторія: 502
 • Порядок денний:
 • 1.      Проміжний звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за II півріччя 2019 р. (аспіранти та наукові керівники).
 • 2.      Про зміну гаранта ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня (Рамський А.Ю., Сосновська О.О.).
 • 3.      Про підготовку до акредитації ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня (Жукова Ю.М., Сосновська О.О.).
 • 4.      Про організацію до підготовки I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 н.р. (Лойко В.В.).
 • 5.      Про створення робочої групи з розробки методики проведення практичного навчання (Сосновська О.О.).
 • 6.      Про підготовку до проведення анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін I семестру 2019-2020 н.р. (Сосновська О.О.).
 • 7.      Затвердження переліку ЕНК для сертифікації кафедри на 2020 р. (викладачі кафедри).
 • 8.      Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на II семестр 2019-2020 н.р. (Сосновська О.О.. Жукова Ю.М.).
 • 9.      Про дотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Рамський А.Ю.)
 • 10.   Різне.  
 •  
 • Дата:03.10.2019р р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502
 • Порядок денний:
  1. Затвердження індивідуальних планів аспірантів першого року навчання.
  2. Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів першого року навчання.
  3. Внесення пропозицій до тематичного плану видань на 2020р.
  4. Про конкурс наукових робіт студентів.
  5. Про план профорієнтаційної роботи на 2020р.
  6.  Про призначення наукових керівників магістерських дипломних робіт.
  7.  Про призначення наукових керівників бакалаврських дипломних робіт.
  8.  Різне.
 •  
 • Дата:15.05.2019р р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
  1. Рекомендація ЕКН на сертифікацію (проф. Краус Н.М. Фінансові інструменти, доц. Казак О.О. Злиття та поглинання компаній)
  2. Рекомендація до вступу в аспірантуру Маляра С.А. за кошти державного бюджету (денна форма навчання)
  3. Затвердження білетів вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 Економіка
  4. Затвердження Програми вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 051 Економіка
  5. Різне.
 • Дата:03.04.2019р р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502
 • Порядок денний:
 • Про результати закордонного відрядження проф. Лойко В.В.
 • Про розвиток наукової теми кафедри (проф. Лойко В.В.)
 • Про підготовку до конференції 11 квітня 2019р.
 • Питання активізації профорієнтації (доц. Казак О.О.)
 • Про впровадження результатів наукових досліджень (доц. Сосновська О.О.)
 • Про співпрацю з Центром зайнятості (доц. Соболєва-Терещенко О.А.)
 • Про рекомендацію до друку збірника тез Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи» (Рамський А.Ю.)
 • Різне.
 • Дата:06.03.2019р р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про «Рейтинги структурних підрозділів» (Рамський А.Ю.)
 • 2. Про створення ЕНК та графік сертифікації (Рамський А.Ю.)3. Про можливість участі наших студентів в конкурсі від ФГВФО (Рамський А.Ю.)4. Про наукову тему кафедри (проф. Лойко В.В.)5. Про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) до Чернігівського національного технологічного університету доцента кафедри к.е.н. Соболєву-Терещенко О.А. (Рамський А.Ю.)6. Питання активізації профорієнтації (доц. Казак О.О.)7. Про затвердження рекомендованої форми рецензії, лист оцінювання дипломної, курсової роботи в розрізі критерії оцінювання і можливих та фактичних балів. (проф. Краус Н.М.)8.  Про застосування ЕНК при викладанні дисциплін “Фінансові інструменти” та “Фінанси, гроші та кредит”, розроблених д.е.н., доц., професором Краус Н.М. у навчальному процесі. (Рамський А.Ю.)9. Різне.
 • Дата:06.02.2019р р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Результати рейтингового оцінювання "Лідер року". (Рамський А.Ю.)
 • 2. Про пропозиції внесення змін до переліку видів діяльності та вагових коефіцієнтів рейтингового оцінювання НПП "Лідер року" на 2019 рік. (Рамський А.Ю.)3. Про результати заліково-екзаменаційної сесії. (Рамський А.Ю.)4. Міжнародна діяльність і подача заявок на гранти і міжнародні проекти. (Сосновська О.О., Рамський А.Ю.)5. Питання активізації профорієнтації. (Казак О.О.)6. Затвердження програм вступних випробувань. (Рамський А.Ю.)7. Різне.
 • Дата:16.01.2019р р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про зміну Секретаря кафедри фінансів та економіки. (Рамський А.Ю.)
 • 2. Щодо представлення наукової праці професора кафедри фінансів та економіки, д.е.н., доцента Краус Н.М. на тему «Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції» на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених 2019 року. (Рамський А.Ю., Краус Н.М.)3. Про ліцензування підготовки фахівців 3-го рівня освіти докторів філософії зі спеціальності 051 Економіка. (Лойко В.В.)4. Про проведення першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін і спеціальностей. (Сосновська О.О.)5. Про профорієнтаційні заходи на лютий 2019 р. (Казак О.О.)6. Про затвердження тем бакалаврських дипломних робіт.(Рамський А.Ю.)7. Про рекомендацію до друку монографії к.е.н., старшого викладача кафедри фінансів та економіки Сисоєва О.В. на тему «Формування інституту факторингу в Україні в умовах глобалізації». Рецензенти д.е.н., професор Сергєєва Л.Н., д.е.н., професор Ус. Г.О. (Рамський А.Ю. Сисоєв О.В.)8. Різне.
 • pdf iconПротокол
 • pdf iconПротокол
 • pdf iconПротокол
 • pdf iconПротокол
 • pdf iconПротокол 
 • Дата: 06.06.2018 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 •  1. Про підготовку до вступної компанії.
 • 2. Звіти викладачів кафедри про виконання індивідуальних планів роботи за ІІ семестр 2017-2018 н.р.3. Про використання нової комп’ютерної техніки в навчальному процесі.4. Рекомендація до друку електронне видання збірника матеріалів конференції.5. Рекомендація до друку монографії «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції».6. Рекомендація до друку навчальний посібник «Актуальні проблеми фінансів та економіки» автори Лойко В.В., Рамський А.Ю.7. Про підготовку до проведення переакредитації магістерської програми.8. Різне.
 •  
 • Дата: 21.05.2018 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 •  1. Розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад працівників кафедри.
 • 2. Різне
 •  
 •  
 • Дата: 02.05.2018 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про профорієнтаційну роботу на період травень-червень та вступну кампанію липень-серпень 2018;
 • 2. Про організацію та проведення II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції»;
 • 3. Про можливість відкриття аспірантури за спеціальністю 051 Економіка;
 • 4. Про підготовку до проведення переакредитації магістерської програми;
 • 5. Про активізацію участі викладачів кафедри у грантових програмах;
 • 6. Різне.
 •  
 •   
 • Дата: 04.04.2018 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про профорієнтаційну роботу на період квітень-червень та вступну кампанію липень-серпень 2018;
 • 2. Про організацію та проведення II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції»;
 • 3. Про оновлення профілів GoogleАкадемія;
 • 4. Про активізацію участі викладачів кафедри у грантових програмах;
 • 5. Про дорожню карту якості освітнього процесу на Факультеті інформаційних технологій та управління на 2018 piк;
 • 6. Різне.
 •  
 • Дата: 14.03.2018 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 •  1. Про мовний режим в Університеті.
 • 2. Про профорієнтаційну роботу.
 • 3. Про «Дорожня карта якості освітнього процесу»;
 • 4. Про підготовку до проведення переакредитації магістерської програми;
 • 5. Про використання корпоративної пошти;
 • 6. Про організацію та проведення II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансові механізми інноваційного економічного розвитку України в умовах євроінтеграції»;
 • 7. Про моніторинг публікаційної активності співробітників кафедри;
 • 8. Про норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи науково-педагогічних працівників університету;
 • 9. Обговорення наказу № 95 та змін до нього.
 • 10. Різне.
 •  
 •  
 • Дата: 07.02.2018 р.
 • Час проведення: 14.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про результати сесії.
 • 2. Про стан готовності до захисту робіт магістрів, дати та порядок внесення магістерських робіт до електронної Бази магістерських робіт та проходження перевірки на плагіат.
 • 3. Про підготовку до проведення переакредитації магістерської програми.
 • 4. Про підготовку до роботи приймальної комісії (бали ЗНО, оновлення програм вступних іспитів в магістратуру).
 • 5. Про результати перевірки документації кафедри.
 • 6. Про план з соціально-гуманітарної та профорієнтаційної діяльності кафедри на 2018 рік.
 • 7. Про розклад роботи центрів компетентностей на 2 семестр 2017-2018 навчального року.
 • 8. Про удосконалення системи якості освіти факультету. Аналіз та пропозиції щодо анкетування «Викладач очима студентів».
 • 9. Про дотримання графіку надання консультацій та чергування на кафедрі.
 • 10. Різне.
 •   
 •  
 • Дата: 10.01.2018 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Звіт викладачів кафедри про виконання індивідуального плану за перший семестр.
 • 2. Про затвердження графіку перед захисту та захисту магістерських робіт.
 • 3. Про забезпечення якості освіти та підведення попередніх підсумків навчального процесу осіннього семестру.
 • 4. Про профорієнтаційну роботу на наступні півроку.
 • 5. Про надання платних освітніх послуг.
 • 6. Про моніторинг публікаційної активності співробітників кафедри.
 • 7. Про дотримання графіку надання консультацій та чергування на кафедрі.
 • 8. Різне.
 •  
 •   
 • Дата: 06.12.2017 р.
 • Час проведення: 13.10
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про доручення ректорату від 04.12.2017 та деканату від 5.12.2017 (Лойко В.В.)
 • 2. Про участь кафедри у Грінченківській декаді (Лойко В.В.)
 • 3. Про наповнення ЕНК навчальними ресурсами та створення контрольних точок на виконання Наказу №472 від 20.07.2017 (Лойко В.В.)
 • 4. Про профорієнтаційну роботу на кафедрі (Казак О.О.)
 • 5. Про забезпечення якості освіти на кафедрі (Лойко В.В.)
 • 6. Про наповнення інституційного репозиторію (Фещук М.Ю.)
 • 7. Про підготовку справи щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра за спеціальністю 051 Економіка (Лойко В.В.)
 • 8. Про надання платних послуг (Соболєва-Терещенко О.А.)
 • 9. Про хід виконання студентських наукових робіт, які рекомендовано направити на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (Лойко В.В.)
 • 10. Різне
 •   
 • Дата: 08.11.2017 р.
 • Час проведення: 15.00
 • Аудиторія: 502-А
 • Порядок денний:
 • 1. Про зміну наукової теми кафедри та напрями наукової роботи кафедри на 2017-2018 навчальний рік.
 • 2. Про відкриття спеціальності 051 «Економіка»
 • 3. Про прийняття на стажування к.е.н., доцент Демиденко І.В. викладача циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту, Університетський коледж.
 • 4. Про план профорієнтаційної роботи 2017-2018рр., звіт за жовтень
 • 5. Різне.
 •   
 • 1.      Проміжний звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за II півріччя 2019 р. (аспіранти та наукові керівники).2.      Про зміну гаранта ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня (Рамський А.Ю., Сосновська О.О.).3.      Про підготовку до акредитації ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня (Жукова Ю.М., Сосновська О.О.).4.      Про організацію до підготовки I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 н.р. (Лойко В.В.).5.      Про створення робочої групи з розробки методики проведення практичного навчання (Сосновська О.О.).6.      Про підготовку до проведення анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін I семестру 2019-2020 н.р. (Сосновська О.О.).7.      Затвердження переліку ЕНК для сертифікації кафедри на 2020 р. (викладачі кафедри).8.      Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на II семестр 2019-2020 н.р. (Сосновська О.О.. Жукова Ю.М.).9.      Про дотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Рамський А.Ю.)10.   Різне.