Засідання кафедри

 

 

 

 

  

 

 

  

1.      Проміжний звіт аспірантів кафедри про виконання індивідуального плану за II півріччя 2019 р. (аспіранти та наукові керівники).2.      Про зміну гаранта ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня (Рамський А.Ю., Сосновська О.О.).3.      Про підготовку до акредитації ОПП із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня (Жукова Ю.М., Сосновська О.О.).4.      Про організацію до підготовки I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 н.р. (Лойко В.В.).5.      Про створення робочої групи з розробки методики проведення практичного навчання (Сосновська О.О.).6.      Про підготовку до проведення анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін I семестру 2019-2020 н.р. (Сосновська О.О.).7.      Затвердження переліку ЕНК для сертифікації кафедри на 2020 р. (викладачі кафедри).8.      Затвердження робочих програм навчальних дисциплін на II семестр 2019-2020 н.р. (Сосновська О.О.. Жукова Ю.М.).9.      Про дотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Рамський А.Ю.)10.   Різне.