dsc07008
Контактна інформація

y.zhukova@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505а

Жукова Юлія Миколаївна

Доцент кафедри фінансів та економіки

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Економікс, Економіка підприємства, Основи економічної теорії, Економіка і фінанси підприємства.

Біографія

Здобула повну вищу освіту у Київському університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» (диплом спеціаліста з відзнакою). 2000 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні», отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – «економічна теорія». У 2005 році отримала атестат доцента кафедри економіки.

Стаж науково-педагогічної роботи - 21 рік.

Автор більше 50 наукових та навчально-методичних праць, в числі яких монографії; навчально-методичні посібники; статті в періодичних фахових виданнях України; статті у наукових виданнях, які включено до міжнародної наукометричної бази Scopus та інших міжнародних наукометричних баз.

З 2020 року гарант ОПП «Економіка міста. Урбаністика» першого (бакалаврського) рівня.

Професійний і науковий інтерес

Особливості викладання економічних дисциплін з використанням ІКТ; проблеми стабільного економічного зростання.