Natalia
Контактна інформація

n.kraus@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505а

Краус Наталія Миколаївна

Професор кафедри фінансів та економіки

Науковий ступінь, вчене звання

доктор економічних наук, доцент.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Фінанси, гроші та кредит, фінансові інструменти, підприємництво і бізнес, інвестиційна стратегія та портфельний аналіз.

 

Біографія

 

Має повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси”, кваліфікація – магістра з фінансового менеджменту (диплом з відзнакою). Навчалась в стаціонарній аспірантурі Полтавського університету споживчої кооперації України (ПУСКУ) на спеціальності 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки. Захистила дисертаційну роботу в 2008 році у спеціалізованій ученій раді Д 26.006.01 ДВНЗ Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана МОН України та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. Тема дослідження : “Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія”. У 2012 році отримала атестат доцента кафедри економічної теорії та регіональної економіки.

В 2013 році вступила на навчання до очної докторантури Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління” (м. Київ) на спеціальність 08.00.01. – Економічна теорія та історія економічної думки. Захистила докторську дисертаційну роботу в 2017 році у спеціалізованій ученій раді Д 26.853.01 Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” та отримала науковий ступінь доктора економічних наук. Наукова тема дослідження: “Інституціоналізація інноваційної економіки: глобальні та національні тенденції”.

Має 20 років загального стажу роботи, з яких 14 науково-педагогічного в ВНЗ України.

 

Автор більше 220 наукових та навчально-методичних праць, з яких 6 монографій, 8 навчальних посібників.

Основні праці: “Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія” (монографія, 2008 р.), “Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання” (монографія, 2014 р.), “Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін” (монографія, 2015 р.), “Історія економіки та економічної думки” (навчальний посібник з грифом МОН України, 2010 р.), “Історія економіки та економічної думки: структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки” (навчальний посібник з грифом МОН України, 2014 р.).

Співавтор словників “Dictionary of economic terms” (2013 р.) і “Українсько-російсько-англійський термінологічний словник з економічної теорії” (словник з грифом МОН України, 2015 р.) та монографії “Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки” (2013 р.).

Є дійсним членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького.

Має подяки від Ректорів університетів за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

 

Професійний і науковий інтерес

 

Інституціоналізація інноваційної економіки; цифровізація економіки України; тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку суспільства і держави.