Навчально-методична робота

Освітні програми підготовки фахівців кафедрою комп’ютерні науки і математики

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Спеціальність 111 Математика

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Освітній рівень: другий (магістерський)

Спеціальність 111 Математика

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

 Методичні рекомендації та посібники