Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Контактна інформація

(044) 461-02-32
d.bodnenko@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505А

Бодненко Дмитро Миколайович

Доцент кафедри комп’ютерних наук і математики

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Загальна фізика.
  • Фізика
  • Рівняння математичної фізики
  • Прикладні технології: ІКТ в науковому дослідженні (і педагогічний діяльності)
  • Комунікативні стратегії східної мови: ІКТ у професійній діяльності
  • Педагогічний експеримент та методи математичної статистики 

Біографія

Працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка з 01 вересня 2008 року на посаді старшого викладача кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін за суміщенням, з 08 січня 2009 року на посаді старшого викладача кафедри, з 01 вересня 2009 року на посаді доцента кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін на постійній основі дотепер.

Освіта: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2002р. Спеціальність: «Фізика». Кваліфікація: фізик, спеціаліст з фізики твердого тіла, викладач фізики.

У вересні 2008 року захистив дисертацію на тему «Підготовка викладачів вищих навчальних закладів до здійснення дистанційного навчання» зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Список наукових робіт – понад 70.

Стаж роботи: загальний – 20 років; педагогічний – 19 років. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ (ІІІ-ІV рівені в акредитації) – 15 років.

У 2016р та 2019 р опубліковано колективні монографії: Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні та Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties.

За останні 5 років зроблено 9 доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, опубліковано 13 наукових статей у провідних наукових журналах, з них 4 статі індексовано у НМБ «Scopus» (індекс цитування 2) і 2 статті – у НМБ «Web of Science» (індекс цитування 1). Всього індексовано у провідних НМБ 9 статей.

Здійснює керівництво науковим гуртком «Використання ІКТ в освітньому процесі». Рік заснування наукового гуртка: 2008 р., діяльність гуртка забезпечує: участь студентів гуртка в конференціях; публікацію тез доповідей та статей у збірниках наукових праць (в тому числі які входять до переліку фахових видань).

Має подяки та грамоти від адміністрацій університетів за сумлінну, бездоганну і плідну працю, високий рівень професійної майстерності, активну участь в організації науково-дослідної роботи.

Професійний і науковий інтерес

Використання ІКТ в освітньому процесі

Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців соціономічного профілю

Хмаро орієнтовані технології навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів історії