Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

busma
Контактна інформація

o.bushma@kubg.edu.ua

Бушма Олександр Володимирович

Професор кафедри комп`ютерних наук і математики

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор технічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Гарант магістерської освітньо-професійної програми 122.00.02 «Інформаційно-аналітичні системи»
 • Член спеціалізованої ради Д26.861.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.12.20 – Оптоелектронні системи (технічні науки)
 • Член редакційної колегії фахового наукового видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Операційні системи та системне програмування
 • Комп’ютерні системи URBAN-моніторингу
 • Методологія наукових досліджень
 • Інтелектуальна власність в ІТ-галузі

Професійний і науковий інтерес

 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Людино-машинні системи
 • Інформаційно-вимірювальні системи
 • Оптоелектронні системи
 • Системи моніторингу
 • Вбудовані системи
 • Біосенсорика