Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

mashkina
Контактна інформація

(044) 461-02-32
i.mashkina@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505А

Машкіна Ірина Вікторівна

Доцент кафедри комп’ютерних наук і математики

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат технічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Моделювання систем і процесів
  • Прикладне математичне і комп'ютерне моделювання (Моделювання процесів і систем )
  • Інформаційно-аналітичні системи. Smart технології
  • Принципи і технології інформаційно-аналітичної діяльності
  • Методика викладання фахових дисциплін

Біографія

Біографія

Закінчила Київський педагогічний інститут імені М.Горького, здобула кваліфікацію вчителя математики. У 2004 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06.(інформаційні технології). Має досвід роботи на посадах доцента кафедри інформаційних технологій, зав. кафедри інформаційних технологій Академії праці та соціальних відносин ФПУ. Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць

Професійний і науковий інтерес

  • Математичне моделювання в системах живої та неживої природи
  • Моделювання та методи аналізу багатофункціональних систем
  • Управління інформаційними системами
  • Застосування інформаційних технологій для підвищення ефективності навчання, хмароорієнтовані інформаційні технології та ресурси