Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

morze-1-1
Контактна інформація

n.morze@kubg.edu.ua

Морзе Наталія Вікторівна

Професор кафедри комп`ютерних наук і математики

Науковий ступінь, вчене звання

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • ІКТ в освіті: Наукові основи використання інформаційно-комункаційних технологій в освіті      
  • ІКТ в освіті: Актуальні проблеми досліджень
  • Науковий семінар
  • Фахова дисципліна спеціальності
  • Міжкультурне середовище
  • Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування
  • Менеджмент електронного навчання-теоретико-методологічні засади, технології, оцінка та застосування: Інноваційні методики електронного навчання

Біографія

Закінчила Київський педагогічний університет імені М.Горького, здобула кваліфікацію вчителя математики.

Має досвід роботи на посадах доцента та професора кафедри інформатики, заст. декана фізико-математичного факультету Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, зав. кафедри інформатики, проректора з наукової роботи Академії праці та соціальних відносин ФПУ, проректора з навчально-наукових питань інформатизації та телекомунікаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України, директора Українського навчально-наукового інституту інформаційного і телекомунікаційного забезпечення агропромислової та природоохоронної галузей економіки НУБіП України. Науковий керівник, автор адаптації і головний тренер освітньої програми «Інтел ÓНавчання для майбутнього», науковий керівник проекту «Альфанетшкола».

Автор понад 170 наукових праць, з них понад 50 підручників та посібників, зокрема «Методика навчання інформатики» в 4-х частинах, підручники «Інформатика -9», «Інформатика -10», Інформатика -11».

Професійний і науковий інтерес

Дистанційні технології навчання, освіта дорослих, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес середніх та вищих навчальних закладів, створення навчально-наукового електронного освітнього середовища, методика навчання інформатики в середніх та вищих навчальних закладах, формування інформатичної компетентності вчителя.