Lytvyn_OS
Контактна інформація

(044) 485-22-91
o.lytvyn@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 519

Литвин Оксана Степанівна

Завідувач кафедри комп`ютерних наук і математики

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Проективна геометрія та методи зображень
  • Обчислювальна геометрія та комп`ютерна графіка
  • Паралельні та розподілені обчислення

Професійний і науковий інтерес

  • Штучні нейронні мережі для автоматизованого аналізу даних скануючої зондової мікроскопії
  • Паралельні обчислення в задачах збору, обробки та аналізу даних прикладних фізичних досліджень