мое фото
Контактна інформація

(044) 461-02-32
v.proshkin@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505А

Прошкін Володимир Вадимович

Професор кафедри комп`ютерних наук і математики

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Науково-дослідна робота кафедри

Системний аналіз

Прогнозування, Математична логіка та теорія алгоритмів

Теорія ігор

Історія та філософія математики

Вища математика

Біографія

Закінчив Луганський національний університеті мені Тараса Шевченка. Працював учителем математики, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем наукового відділу. Автор понад 100 наукових праць, у т.ч. тих, що входять до НБД Web of Science, Scopus. Виконавець міжнародного проєку «Компетенції викладача вищої школи в добу змін» (фонд Вишеградської четвірки), міжнародного гранту Фонду «Відродження». Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.133.06 (Київський університет імені Бориса Грінченка), член спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 (Донбаський державний педагогічний університет). Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Член експретної комісії з математики МОН України.

Професійний і науковий інтерес

  • Професійна підготовка майбутніх учителів математики в умовах інноваційного освітнього простору