мое фото
Контактна інформація

(044) 461-02-32
v.proshkin@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 505А

Прошкін Володимир Вадимович

Професор кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Науково-дослідна робота кафедри / Системний аналіз

Математичне Прогнозування, логіка та теорія алгоритмів

Теорія ігор

Історія та філософія математики

Біографія

Закінчив Луганський національний університеті мені Тараса Шевченка. Працював учителем математики, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідувачем наукового відділу. Автор понад 100 наукових праць, у т. ч. 4 монографій (одна одноосібна), науково-популярного видання, 30 статей у зарубіжних виданнях, у т.ч. тих, що входять до НБД WebofScience. Виконавець міжнародного проекту «Компетенції викладача вищої школи в добу змін» (фонд Вишеградської четвірки). Підготував 4 кандидатів педагогічних наук. Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д.26.133.06 (Київський університет імені Бориса Грінченка), член спеціалізованої вченої ради Д 12.112.01 (Донбаський державний педагогічний університет).

Професійний і науковий інтерес

  • Професійна підготовка майбутніх учителів математики в умовах інноваційного освітнього простору