Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Центр освітніх технологій

Tsentr osvitnikh tekhnolohii

 

 

Метою діяльності центру є:

 

Tsentr osvitnikh tekhnolohii 1

1) пошук, розробка, апробація і впровадження нових концепцій та ідей, спрямованих на оновлення й поглиблення змісту освітнього процесу, проведення наукових досліджень, пов’язаних з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання математичних та інформатичних дисциплін;

 2) підготовка студентів спеціальностей «Математика» та «Комп’ютерні науки» до застосування інноваційних освітніх технологій у професійній педагогічній діяльності.

 

 

В центрі проводяться:

 

- наукові дослідження, пов’язані з інноваційними технологіями, теорією та практикою навчання математики й інформатики в школі, викладання математичних та інформатичних дисциплін в університеті;

- навчальні заняття (окремі лекцій, практичні заняття, тренінги, семінари) зі студентами, методичне керівництво їх самостійною роботою з метою підготовки їх до застосування сучасних освітніх технологій;

- зустрічі, семінари, круглі столи, педагогічні читання тощо з питань змісту шкільної математичної та інформатичної освіти, методики навчання, нових освітніх технологій;

- підготовка до участі у різного рівня виставках з питань сучасної освіти та інноваційних освітніх технологій;

- створення, за результатами досліджень, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, збірників задач, інших дидактичних матеріалів тощо;

- надання науково-методичних послуг з питань впровадження інноваційних технологій навчання освітнім закладам різного рівня акредитації та загальноосвітнім школам міста Києва та Київської області.

 

 

 

     Студенти в центрі опановують найновіші освітні технології в рамках кейс-технологій, тренінгів, виробляють навички їх використання під час педагогічної діяльності, вивчають і напрацьовують спеціальні методики навчання інформатики та математики.

Tsentr osvitnikh tekhnolohii 2

 

Концепція розвитку