Навчально-методична робота

Освітні програми та навчальні плани освітній рівень: перший (бакалаврський)

               навчальний план зі спеціальності 125 «Кібербезпека»  

               навчальний план зі спеціальності 125 «Кібербезпека» 

Сертифікат про акредитацію бакалаврату 

 

 освітній рівень: другий (магістерський)

               навчальний план зі спеціальності 125 «Кібербезпека»

               навчальний план зі спеціальності 125 «Кібербезпека» 

Сертифікат про зразкову акредитацію освітньої програми за спеціальністю 125 "Кібербезпека"  

 

освітній рівень: третій(освітньо-науковий)   

               навчальний план зі спеціальності 125 «Кібербезпека»

Робочі програми навчальних дисциплін

 

 

Дисципліни вільного вибору

 

 

Методичні рекомендації (до виконання кваліфікаційних робіт)

Методичні рекомендації (до проходження практики)  

Теми магістерських робіт

Теми дипломних робіт

Рецензія (Я.В. Рой)

Рецензія (В.О. Хорошко) 

 

Завдання до олімпіади