Участь у Міжнародній конференції PICS&T-2018

Викладачі кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки з 9 по 12 жовтня 2018 року на базі Харківського національного університету радіоелектроніки взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PICS&T-2018) [http://picst.org] з доповіддю на тему «Підсистема моніторингу безпроводової системи на базі мініатюрних спектроаналізаторів».

В секції Інтернету речей (IoT) було представлено макет проекту з мініатюрними спектроаналізоторами, створений на базі кафедри. Учасники наукової секції взяли участь у тестуванні роботи системи при великій кількості користувачів (відмови у обслуговуванні). За результатами були виявлені особливості роботи із застарілими версіями мобільних браузерів. Від учасників секції отримані слушні зауваження і пропозиції.

Матеріли конференції будуть розміщені в наукометричних базах Scopus і Web of Science.

Також під час конференції було налагоджені зв’язки з факультетом інфокомунікацій Харківського національного університету радіоелектроніки та підписано меморандум про співпрацю.