Про кафедру

logo-kiberРішенням в Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка 1 березня 2018 року розпочала своє існування кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки у складі Факультету інформаційних технологій та управління.

Засновник кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки доктор технічних наук, професор Бурячок Володимир Леонідович.

Кафедра призначена для здійснення підготовки/перепідготовки фахівців/професіоналів вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності  125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини, суспільства та держави в цілому.

Основними завданнями, які покладені на кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки є:

1) підготовка згідно отриманих Університетом ліцензій і сертифікатів та з урахуванням потреб реального сектору економіки:

2) перепідготовка фахівців, в тому числі з наданням другої вищої освіти в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки;

3) розробка вимог і пропозицій щодо удосконалення змісту та обсягу навчальних програм дисциплін, що викладаються кафедрою;

4) формування змістовного методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

5) розробка, організація та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

6) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

7) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету;

8) надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань захисту інформації, інформаційної та кібернетичної безпеки, а також у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі кафедр Університету.