Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Факультет інформаційних технологій та управління шляхом поділу та створено:


- ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕМАТИКИ


- ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Запрошуємо відвідати офіційні сайти новостворених факультетів!

 

Контакти

(044) 461-02-34

kikb.fitu@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 519

 

З питань вступу на спеціальності:

123 Комп'ютерна інженерія

125 Кібербезпека

Контактна особа: Складанний Павло Миколайович

Ел. пошта: p.skladannyi@kubg.edu.ua

Телефон: (098) 994-5971 (Viber, Telegram, WhatsApp)

Засідання кафедри

Протокол № 11

від 05 грудня 2019 року

Порядок денний:

1.      Затвердження та пролонгація робочих програм навчальних дисциплін та програм практик на 2-й сем. 2019-2020 навч. року.

2.      Обговорення відкритої лекції Мазур Н.П., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

3.      Звіт Мазур Н.П. про науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління.

4.      Про рекомендацію Мазур Н.П., кандидата педагогічних наук, доцента кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Факультету інформаційних технологій та управління, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання доцента.

5.      Затвердження екзаменаційних білетів та програм іспитів для складання семестрових екзаменів у 2-му атестаційному тижні 2019-2020 навчального року.

6.      Рекомендація на сертифікацію ЕНК «Інформаційне та кібернетичне право» для студентів 2-го курсу спеціальності 125 Кібербезпека.

7.      Про перезарахування дисциплін згідно академічної довідки студентам, що зараховані/перевелись на спеціальність 125 Кібербезпека.

 

Протокол № 10

від 06 листопада 2019 року

Порядок денний:

1.      Затвердження тем кваліфікаційних дипломних робіт для студентів 4-го курсу, що навчаються за ОПП «БІКС» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».

2.      Затвердження тем кваліфікаційних дипломних робіт для студентів 5-го курсу, що навчаються за ОПП «БІКС» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».

3.      Обговорення плану роботи кафедри на 2020 рік.

4.      Підготовка звітних матеріалів викладачами кафедри за 2019 рік та підготовка їх участі в конкурсі «Лідер року-2019».

5.      Про активізацію профорієнтаційної роботи викладачами кафедри.

 

Протокол № 9

від 03 жовтня 2019 року

Порядок денний:

1.      Затвердження програм практик на 2019-2020 навчальний рік для другого (магістерського) рівня спеціальності 125 Кібербезпека.

2.      Затвердження тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Прикладні аспекти технологій безпечного програмування» для студентів 3-го курсу спеціальності 125 Кібербезпека (науковий керівник канд. фіз.-мат. наук, доцент Спасітєлєва С.О.).

3.      Затвердження тем курсових робіт з навчальної дисципліни «Технології безпеки мережевої та Smart інфраструктури» для студентів 5-го курсу спеціальності 125 Кібербезпека (науковий керівник д. тех. наук, професор Семко В.В.).

4.      Про підготовку до атестації магістерської програми підготовки студентів спеціальності 125 Кібербезпека.

5.      Про результати підготовки до проведення Міжнародної конференції PICS&T-2019 на базі Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Протокол № 8

від 04 вересня 2019 року

Порядок денний:

1.      Затвердження скоригованого розподілу навчального навантаження, закріпленого за кафедрою, серед викладачів кафедри.

2.      Затвердження та пролонгація робочих навчальних програм на І семестр 2019-2020 навчального року.

3.      Складання індивідуальних планів роботи викладачів кафедри на 2019-2020 навчальний рік

4.      Затвердження переліку дисциплін вільного вибору студента за спеціальністю 125 Кібербезпека для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів.

5.      Викладання навчальних дисциплін в режимі 50/50.

 

Протокол № 7

від 27 серпня 2019 року

Порядок денний:

1.      Обговорення внесення змін до освітньо-професійних програм 125.00.01 Безпека інформаційних і комунікаційних систем першого (бакалаврського) рівня та 125.00.02 Безпека інформаційних і комунікаційних систем другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2.      Обговорення розподілу навчального навантаження, закріпленого за кафедрою, серед викладачів кафедри.

3.      Коригування тем кваліфікаційних дипломних робіт студентів 6-го курсу, що навчаються за ОПП «БІКС» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».

4.      Про затвердження теми дисертаційної роботи Ворохоба Максима Віталійовича.

5.      Про затвердження теми дисертаційної роботи Магомедової Марії Сергіївни.

6.      Про затвердження теми дисертаційної роботи Рябчун Олени Петрівни.

7.      Про підготовку до проведення Міжнародної конференції PICS&T-2019.

 

Протокол6

від 04 червня 2019 року

Порядок денний:

1.      Затвердження екзаменаційних білетів для складання семестрових екзаменів у 4-му атестаційному тижні 2018-2019 навчального року.

2.      Затвердження програм екзаменів для складання семестрових екзаменів у 4-му атестаційному тижні 2018-2019 навчального року.

3.      Доповідь старшого викладача Соколова В.Ю. за матеріалами дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.