Контактна інформація

(044) 485-21-82
o.sosnovska@kubg.edu.ua
вул. Тимошенка, 13-б, каб. 513

Сосновська Ольга Олександрівна

Завідувач кафедри фінансів та економіки

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Страхування, ризик-менеджмент, страховий менеджмент, фінанси підприємства, податкова система.

Біографія

Здобула повну вищу освіту за спеціальністю “Фінанси” (диплом з відзнакою). Навчалась в заочній аспірантурі Донецького національного університету. У вересні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління гнучкістю ресурсного потенціалу сектору комерційних страхових послуг в Україні” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством”. У 2015 році отримала атестат доцента кафедри фінансів і банківської справи. У вересні 2019 року захистила докторську дисертацію на тему «Управління економічною безпекою підприємств зв’язку: теорія та методологія» у Спеціалізованій вченій раді Д 26.861.03 Державного університету телекомунікацій та отримала диплом доктора наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Має 14 років науково-педагогічного стажу роботи.

Автор більше 100 наукових та навчально-методичних праць, з яких 5 монографій; навчально-методичні посібники; статті у наукових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз WebofScience; статті в наукових фахових періодичних виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз.

Професійний і науковий інтерес

Особливості функціонування страхового ринку України, управління ресурсним потенціалом страховиків, управління ризиками підприємства, забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах циклічного розвитку економіки.

Інше