Про відкриту зустріч за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" з учасниками освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка

В рамках проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Державне управління" другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" 22 листопада 2019 року з 11.30 до 12.00 відбудеться ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ з учасниками освітнього процесу Київського університету імені Бориса Грінченка.