Події

      15 травня 2017 року студенти І курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»в рамках вивчення дисципліни«Гроші та кредит» відвідали Музей грошей Національного банку України.

     Захід дозволив зануритися в найважливіші робочі моменти Центрального банку, детальніше ознайомитися з процедурою випуску грошей. Експозиції музею розповідають про грошовий обіг на українських землях з давніх часів і до сьогоднішніх днів. У ньому представлені примітивні форми грошей, античні, середньовічні монети, гроші Російської імперії, банкноти Української народної республіки, а також гроші радянського періоду і сучасної незалежної України.

     Особливо цікавою для відвідувачів виявилася повна колекція пам’ятних та ювілейних монет незалежної України. У колекції зібрані монети, що присвячені видатним особистостям, історичним подіям, знакам зодіаку, тваринам. Найвражаючою виявилася півкілограмова золота монета Євро-2012 номіналом 500 грн. і сучасною вартістю понад 600 тис. грн. Їх всіх карбують на банкнотно-монетному дворі НБУ із застосуванням надсучасних технологій.

      І на завершення кожен бажаючий виготовив собі пам’ятний подарунок – власноруч виковану сувенірну монету.

 

    4-7 квітня 2017 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця (м. Харків) відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит». За результатами, студентка ІV курсу Факультету інформаційних технологій та управління Кузбіт Євгенія посіла IV-те місце, науковий керівник: Сосновська Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та економіки.

Колектив кафедри фінансів та економіки щиро вітає переможця та бажає подальших наукових звершень!!!

Kuzbit Yevheniia 1Kuzbit Yevheniia 2

         Відповідно до навчального плану напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» студенти ІV курсу проходили практику з додаткової спеціалізації з 20 березня по 8 квітня 2017 року.

       Практика з додаткової спеціалізації «комп’ютерна графіка та дизайн» передбачає самостійну діяльність студента з поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін, передбачених навчальним планом із зазначеної додаткової спеціалізації. Вона спрямована на розвиток у студентів умінь, навичок застосовувати сучасні засоби і методи базових дисциплін спеціалізації.

       Мета практики з додаткової спеціалізації – практична підготовка до комплексного екзамену з додаткової спеціалізації та формування у випускників напряму підготовки 6.040302 «Інформатика*» системи знань з дисциплін, що забезпечують додаткову спеціалізацію практичного спрямування.

Основним завданням практики з додаткової спеціалізації є:

 • аналіз рівня організації наукових досліджень на базі практики та можливості їх застосування у власній роботі;
 • практичне засвоєння змістовної частини спеціальних дисциплін, що формують додаткові спеціалізації «комп’ютерна графіка та дизайн»;
 • опрацювання наукової, періодичної літератури й методичних матеріалів за напрямом додаткової спеціалізації;
 • збір, систематизація й узагальнення теоретичного і практичного матеріалу для підготовки до комплексного екзамену з додаткової спеціалізації;
 • набуття досвіду проведення емпіричних досліджень за напрямом спеціалізації;
 • закріплення знань та умінь збору та статистичної обробки емпіричного матеріалу;
 • оволодіння уміннями якісного та кількісного аналізу отриманих емпіричних даних;
 • підготовка тез доповіді на студентську конференцію або статті для опублікування.

       Базами практики було обрано сучасні компанії та фірми, на базі яких студенти мали змогу відточити свої навики роботи з різними програмними засобами, які вони вивчали впродовж чотирьох років навчання, та перейняти практичний досвід своїх старших наставників від бази практики. Таким чином закріпити набуті теоретичні та практичні знання в університеті в умовах реальної роботи над проектами: програмування різних програмних додатків, веб-дизайн та програмування сайтів, дизайн поліграфічної продукції, розробка фірмового стилю, шрифтів та логотипів, рекламних банерів, тощо. Зокрема, наші студенти добре себе зарекомендували у науково-методичному центрі інформаційно-рекламної та профорієнтаційної діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, де вони розробляли буклети та листівки, календарі та дизайн подарункових чашок (фото представлені нижче).

      В процесі проходження практики студенти склали реферати, огляди та проаналізували сучасний стан напряму «комп’ютерна графіка та дизайн». Найбільш ефективним методом навчання за спеціалізацією визначено проектну методику та практико орієнтовані завдання. Результати виробничої практики дають можливість зробити висновок про якісну підготовку бакалаврів до професійної діяльності. Студенти демонстрували повне розуміння завдань, знали та вміли використовувати необхідні інструменти та сервіси для отримання найкращого результату.

 

Вітаємо доктора наук з державного управління, професора, професора кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Орлову Наталію Сергіївну з Orlova Nataliya Oleksandrivna 1обранням академіком Академії економічних наук України зі спеціальності "Фінанси". Урочиста подія відбулася 12 травня 2017 року на загальних зборах Академії економічних наук України в Університеті державної фіскальноїслужби України (м. Ірпінь). 

                                                                       
                                                                Адміністрація та трудовий колек
тив факультету
             

 

 

 

 


  

 

      11 травня 2017 року на Факультеті інформаційних технологій та управління відбулися Збори трудового колективу. На Порядку денному стояло питання: Дообрання членів до складу Вченої ради факультету (виборних представників).

За результатами зборів до складу Вченої ради Факультету інформаційних технологій та управління увійшли:

 • Зеліско Інна Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки;
 • Поспєлова Тетяна Вадимівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри управління;
 • Астаф’єва Марія Миколаївна -  кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін.                                           

 

Випуск математичної газети

        У цьому 2016/2017 навчальному році на кафедрі інформаційних технологій і математичних дисциплін Факультету інформаційних технологій та управління відбудеться перший випуск магістрів спеціальності «Математика». Відповідно до навчального плану в лютому наші магістранти долучилися до когорти науково-педагогічних працівників кафедри в межах проходження асистентської практики.

      Майбутні магістри спробували свої сили за трьома напрямками: навчально-методична, наукова та соціально-гуманітарна робота. Одним із творчих завдань практики стала підготовка магістрантами математичної газети, метою якої є підвищення зацікавленості студентів математичною наукою. З матеріалами математичної газети можна ознайомитись на стенді Факультету інформаційних технологій та управління.

Сподіваємося, що випуск математичної газети стане доброю традицією кафедри, й цю ініціативу підхоплять студенти-математики та інформатики інших курсів.